Bli medlem

Eg vil verta medlem i Norsk folkemusikklag!


Kontakt: Norsk folkemusikklags sekretariat:
anne.s.blengsdalen@usn.no

Medlemsavgift:
Vanleg medlem: 400,-
Institusjon: 550,-
Familie: 550,-
Studentmedlem: 150,-

Medlemsavgifta inkluderer det årlege skriftet Musikk og tradisjon gratis tilsendt og rabatt på seminara.
Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff