Styret

Noverande styre

Bjørn Aksdal - leiar
Per Åsmund Omholt - nestleiar og seminaransvarleg
Anne Svånaug Blengsdalen - kasserar
Andrea Kasbo Rygh - medlemskontakt
Sveinung Søyland Moen - redaktør for skriftet

Dette styret vart vald under årsmøtet i Oslo, mars 2019

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff