Styret

Noverande styre

Bjørn Aksdal - leiar
Maj Vester Larsen - nestleiar og sekretær
Per Åsmund Omholt - seminaransvarleg
Anne Svånaug Blengsdalen - styremedlem
Sveinung Søyland Moen - redaktør for skriftet


Dette styret vart vald under årsmøtet i Oslo, mars 2016.

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff