NFLs seminar 2020 vert utsett på ubestemt tid

NFLs seminar 18.–20. mars vert utsett på ubestemt tid pga. situasjonen med koronasmitta.
På grunn av situasjonen med koronasmitta og Universitetet i Søraust-Noreg sine retningslinjer for arrangement i denne situasjonen, vert me diverre nøydde til å utsetja NFLs seminar 18.–20. mars på ubestemt tid. Me beklagar dette og håpar å kunna gjennomføra seminaret til hausten. Me vil leggja ut informasjon om dette så snart me veit noko meir.

Med beste helsing
styret i Norsk folkemusikklag

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff