Spelemann og soldat – NFLs årsmøte og seminar 2019

Spelemann og soldat - folkemusikken og militærmusikken.

Norsk folkemusikklag sitt årlige seminar går av stabelen i Oslo fredag 22. mars 2019 i samband med avvikling av lagets årsmøte. Sted er Slottsbiblioteket i Nasjonalbibliotekets lokaler ved Solli plass.

Tema for årets seminar har sammenheng med at forsvarets musikk feiret seg selv i fjor, uten at folkemusikken kom særlig i fokus. Siden musikken i militærvesenet har betydd mye for både utbredelsen av en del instrumenter på bygdene – for eksempel tromme og klarinett – samt for utdanning av lokale musikere, synes Norsk Folkemusikklag det er en god anledning til å sette søkelyset på nettopp koblingen mellom den militære og den folkelige musikken.

I denne anledning har vi invitert militærmusiker og –historiker Niels K. Persen, som var redaktør for en antologi som ble utgitt i forbindelse med fjorårets jubileum. Han vil bl.a. snakke om ulike kilder og arkivmateriale som vil kunne ha stor interesse for forskere og historikere med tanke på tema for seminaret.
Førstelektor og trommeslager Bjørn Sverre Kristensen vil ta for seg slåttetromma; historien om det militære opphavet og den folkelige bruken. Lagets leder, organolog og forsker Bjørn Aksdal, vil så snakke om flere instrumenter med kobling til det militære, i første rekke klarinetten. Videre vil professor Anne Svånaug Blengsdalen, som er ekspert på 1700-talls- musikk, ta for seg impulser og repertoar innen den aktuelle konteksten.

Program:

10.00: Årsmøte i Norsk Folkemusikklag
Ca. 11.30: Anledning til å kjøpe lunsj

Seminar:
12.30: Niels K. Persen: Militærmusikken i Norge. Relevant arkivmateriale.
13.30: Bjørn Sverre Kristensen: Militært og folkelig trommespill - noen
forbindelseslinjer.
14.15 Kaffe
14.45 Bjørn Aksdal: Klanetspiller og hoboist - instrumenter og spelemenn i et
musikk-kulturelt grenseland
15.30 Anne Svånaug Blengsdalen: Chamade og retrett – militære impulser i
folkemusikken
Ca.16.30: Avslutning

Pris:
Studenter: Gratis
Medlemmer: 200,-
Ikke-medlemmer: 300,-

Seminaret er støttet økonomisk av Rådet for folkemusikk og folkedans.

Påmelding til Per Åsmund Omholt, per.omholt[krøllalfa]usn.no, Tlf. 482 16 908 innen tirsdag 19. mars.

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff