Program NFLs seminar i Kongsberg 9.–10. mars 2017

Musikk og dans på 1700-tallet
Torsdag 9. mars på Lågdalsmuseet:
Musikkultur i bergstedene Kongsberg og Røros

Kl. 11.30 Ankomst, registrering og enkel lunsj
Kl. 12.45-13.00 Velkommen
Kl. 13.00-13.45 Bjørn Ivar Berg: «Bergstedene Kongsberg og Røros:
Geografisk og sosial bystruktur.»
Kl. 13.45-14.00 Spørsmål og diskusjon
Kl. 14.00-14.45 Anne S. Blengsdalen: «Stadsmusikanter og bergmusikanter
– om musikklivet på Kongsberg på 1700-tallet»
Kl. 14.45-15.00 Pause
Kl. 15.00-15.45 Bjørn Aksdal: «Spelmann og korpsmusiker
- om musikklivet på Røros på slutten av 1700-tallet»
Kl. 15.45-16.00 Spørsmål og diskusjon
Kl. 16.00-16.20 Kaffe/te-pause
Kl. 16.20-17.20 Hva forteller notesamlinger?
Hans Olav Gorset: «Calmarsamlinga fra Kongsberg 1751» og
John Ole Morken: «Noteboka etter Erik Johannesen Haugen fra
Røros/Ålen». Musikalske demonstrasjoner.
Kl. 17.20-17.30 Pause
Kl. 17.30-19.00 Årsmøte Norsk folkemusikklag
Kl. 20.00 Middag (koldtbord) og konsert med Hans Olav Gorset og
John Ole Morken, samt Kongsberg Spel og dansarlag.

Fredag 10. mars på Bergseminaret:
Om dans og dansemestre

Kl. 9.30-10.15 Elisabeth Svartstad: «At dressere Børn»: Undervisning i dans
og etikette i Norge på slutten av 1700-tallet.»
Kl. 10.15-10.30 Pause
Kl. 10.30-11.15 Anne Fiskvik: «Dansemestere på 1700-tallet»
Kl. 11.30 Omvisning i Kongsberg kirke
Kl. 12.30 Lunsj for de som vil på Krona

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff