Program Norsk Folkemusikklags seminar 2016

«Det dansar så lett gjennom lunden….» Balladene – musikken – melodiene
Norsk Folkemusikklags seminar for 2016 er lagt til Nasjonalbiblioteket (Slottsbiblioteket i 1. etasje) i Oslo torsdag den 3. mars 11-16.30, med påfølgende årsmøte i NFL.

Bakgrunnen og tema for seminaret 2016, som er et samarbeid med Nasjonalarkivet/Norsk Visearkiv, er de omfattende utgivelsene av melodimaterialet til de norske mellomalderballadene som visearkivet gir ut sammen med Norsk Folkeminnelag. Her vil en rette fokus mot selve melodistoffet, både med et arkiv-, et musikkvitenskapelig- og et utøverrettet perspektiv. Innledere vil være primus motor for utgivelsene av verket, visearkivets egen forskningsbibliotekar Astrid Nora Ressem samt høgskolelektor og kvedar Ragnhild Furholt, den danske forskeren Lene Halskov Hansen fra Dansk Folkemindesamling og balladekvedar Jon Anders Halvorsen.

Styret i NFL har vedtatt å hedre vår mangeårige aktive medlem, forsker og formidler av kunnskap om våre vokale tradisjoner, Ingrid Gjertsen, med et æresmedlemskap i Norsk Folkemusikklag. Tildelingen vil markeres under seminaret.

Program torsdag 3. mars, Slottsbiblioteket, Nasjonalbiblioteket:

10.30 Kaffe, registrering

11.00 Åpning og velkommen v/ Richard Gjems, leder av musikkseksjonen ved
Nasjonalbiblioteket

11.05 Forskningsbibliotekar Astrid Nora Ressem: «I skyggen av tekstene. Ballademelodier i innsamling og forskning, edisjon og sang.»

12.00 Lunsj

13.00 Høgskolelektor Ragnhild Furholt: ”Balladesang på Agder”

14.00 Prosjektforsker mag.art. Lene Halskov Hansen: «Ingen toner uden ord, ingen ord uden sanger – Danske ballademelodier og drivkraften bag”

15.00 Kaffe, frukt

15.15 Markering av ny hedersmedlem i Norsk Folkemusikklag: Ingrid Gjertsen

15.30 Kvedar Jon Anders Halvorsen: ”Ballademelodiene – fra en utøvers ståsted»

16.30 Slutt seminar

17.00 Årsmøte Norsk Folkemusikklag

Påmelding til Per Åsmund Omholt, per.omholt@hit.no">omholt@hit.no, 48216908 innen 25. februar.
Pris medlemmer: 300,-, ikke medlemmer: 400,-, studenter: gratis. Lunsj betales selv.

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff