Støtte

Stiftinga for folkemusikk og folkedans støtter årsskriftet «Musikk og tradisjon» og driften av Norsk folkemusikklag

www.folkemusikkogfolkedans.no

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff