Musikk og tradisjon ute med nytt nummer

Sent men godt: Nr. 25 er endelig ute! (20.1.12)
Dette nummeret skulle komme før jul, men ble av ulike årsaker forsinket. Nå er det ute på markedet. Du kan lese interessante artikler om bukkehorn med tunge, kryllingspringarens rytme, dans i Numedal og faglig refleksjon i folkedansen. Du kan også få med deg betraktninger om folkemusikken sett fra nordområdene og en diskusjon rundt dette temaet. I tillegg bringer tidsskriftet bokanmeldelser, konferanserapporter og sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

For abonnement, anmeldereksemplarer og kjøp av enkeltnumre ta kontakt med Novus forlag, www.novus.no. E-post: novus [krøllalfa] novus.no, telefon (+47) 22 71 74 50

Her er innholdet i Musikk og tradisjon nr 25, 2011:

Artikler
Atle Lien Jenssen: Tungehornet – et norsk rørbladinstrument
Per Åsmund Omholt: Rytmen i kryllingspringar
Nils Øyvind Bergset: Danseformene i Numedal – levende tradisjon i endring
Margunn Bjørnholt: Kilder til begjær – inderlighet til besvær? Om tradisjon, fornyelse og faglig refleksjon i folkedansen
Ove Larsen: Nordområdenes musikk – om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord

Diskusjon
Sigbjørn Apeland, Alf Arvidsson, Ola Graff og Hans-Hinrich Thedens: Kommentarer til «Nordområdenes musikk – om folkemusikkens rolle og
stilling sett fra nord»

Bokanmeldelser
Anne Svånaug Haugan: Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen
i Numedal (Folkemusikksenteret i Buskerud, 2011)
Anmeldt av Vidar Lande
Ola Graff: Daniel Hægstad. Slåtter og slåttetradisjon fra Lødingen
(Novus forlag, 2010)
Anmeldt av Dag Vårdal

Konferanserapporter
Sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff