2009, Rauland

Seminaret vart arrangert 12. - 13 . februar i samarbeid med Rauland internasjonale vinterfestival og staben ved folkemusikkstudia, institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark.
Seminar 2009:
Torsdag 12. - fredag 13. februar 2009 på institutt for folkekultur, Rauland i Telemark:

Mot ein fellesnordisk stil?
Me spør på seminaret: Har "sounden"/stilen/uttrykket i dagens folkemusikk og –danseutøving utvikla seg til å bli fellesnordisk?Me ønskjer å sette fokuset på den norske folkemusikken og dansen i ramma av det nordiske. I løpet av dei siste 20 åra har det vakse fram ein fellesnordisk scene, og fellesnordiske prosjekt og grupper. Me har også fått ein fellesnordisk utøvande mastergrad. Nordisk folkemusikk har blitt eit omgrep både i Europa og USA.Gjermund Kolltveit, Noreg, Fiona Talkington, England, Mats Johansson, Sverige/Noreg og Mats Nilsson, Sverige vil gje kvar sine perspektiv på dei norske tradisjonane i samspel med dei nordiske, og det nordiske som eigen stil, sjanger og arbeidsområde.Påmeldingsfrist 20. januar.SEMINARINNLEIINGANEGjermund Kolltveit:

Norden som musikalsk region. Bevegelser i folkemusikalske landskap, stiler og identiteter.

Finnes det en egen nordisk tone, og hva utgjør i så fall den? Hvordan kan det gi mening å snakke om Norden som geografisk enhet i musikalsk og kulturell sammenheng? Om det finnes eller er i ferd med å bli en felles nordisk folkemusikalsk stil og identitet, må vi spørre om hva som er røttene til denne utviklingen, om vi snakker om iboende og nedarvede kulturtrekk eller om rene konstruksjoner. Hvem er aktørene? Er det utøvere, musikkbransjen eller publikum som sterkest driver utviklingen?Gjermund Kolltveit er musiker og musikkforsker, og jobber for tiden på et prosjekt ved Norsk folkemusikksamling om de reisendes musikktradisjoner, ved siden av undervisning og frilans musisering. Utdannelse fra Østlandets musikkonservatorium og Universitetet i Oslo. Dr. art (2004) på avhandlingen Jew's Harps in European Archaeology.Mats Johansson:

Stil och glokal identitet

Den tilltagande festivaliseringen och internationaliseringen av nordisk folkmusik reser många intressanta frågor kring stil och geografisk anknytning. Vilken roll spelar föreställningar om det lokala, regionala och nationala i förhandlingar om artistisk och musikalisk identitet? Är det rimligt att tala om en pågående nordifiering inom nutida norsk/svensk/dansk/finsk folkmusik och hur manifesteras i så fall denna tendens genom musikalisk-estetisk praxis? I tillägg til festivaler, konsertscener och utbildningsinstitutioner spelar framväxten och användandet av nya interaktiva medier (MySpace, YouTube, Facebook etc.) en viktig roll som arenor där den här typen av kulturella processer katalyseras. Aktiviteten i dessa globalt distribuerade semiprivata och semikollektiva nätverk skapar sociala relationer och symboliska gemenskaper med djupgående konsekvenser för distributionen av kunskap och definitionsmakt på folkmusikfältet. Frågeställningarna kommer att belysas genom utvalda audiovisuella exempel samt diskuteras med utgångspunkt i aktuella teoretiska perspektiv.Mats Johansson arbeider med doktorgrad ved Institutt for Musikkvitenskap (UiO) og har samtidig et vikariat på masterstudiet i Tradisjonskunst ved Høgskolen i Telemark. Hans avhandlingsprosjekt er forankret i empirisk rytmeforskning og representerer en kritisk granskning og nyskapende omarbeidelse av dominerende teorier om ”expressive timing.” Gjennom doktorgradsarbeidet har han bl.a. deltatt aktivt i prosjektet Rhythm in the Age of Digital Reproduction och Bonds and Boundaries - Musical dynamics and strategies in the new Norway.Mats Nilsson:

Ett nordiskt "folkligt" gemensamt rörelsespråk?

Tanken är att diskutera några aspekter på frågan om det finns ett nordiskt "folkligt" dans- och tonspråk. Går det att prata om ett gemensamt rörelsespråk? Hur skulle det i så fall se ut och vad ingår inte? Vilka likheter och skillnader finns inom Norden?Mats Nilsson, etnolog och folklorist i svensk tappning, arbetar som lektor i etnologi och som dansforskare på Insitutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hans intresse är framför allt nutida utövande av äldre dansformer.Fiona Talkington:

Crossing Boundaries
In recent years Norwegian music, and jazz in particular, has made a big impact in the UK. Can Norwegian folk music follow in its footsteps or are there elements in the music itself and differences in the cultures of the UK and Norway which get in the way? Fiona Talkington gives a view on Norwegian traditional music as heard from abroad.

Fiona Talkington is best known in the UK as presenter of the BBC's award-winning radio programme Late Junction which is a platform for world music, folk, traditional, jazz, electronica, experimental and classical. Her interest in Norwegian music has given it a regular home on the programme. She is also a music programmer and in 2008 curated two major London Festivals, one at the Royal Opera House and the other, Scene Norway, entirely devoted to Norwegian music and arts.

PRAKTISK INFO

Arrangør er Norsk Folkemusikklag (NFL) i samarbeid med Rauland internasjonale vinterfestival og staben ved folkemusikkstudia, institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Seminaret er støtta av Rådet for folkemusikk og folkedans.Pris
Medlemmer:
kr. 1600,- inkl mat og overnatting onsdag til fredag og konsert torsdag.
kr. 400,- for berre seminar.

Ikkje-medlemmer:
kr. 1700,- inkl mat og overnatting onsdag til fredag og konsert torsdag.
kr. 500,- for berre seminar.

Studentar kr 100.

Påmeldingsfrist 20. januar. Send påmeldinga til Silje Sølvberg
(Ved påmelding etter det må du rekne med å ordne overnatting sjølv)Til Rauland kjem ein med buss eller bil. Rauland ligg ca 22 mil frå Oslo og ca 30 mil frå Bergen. For dei som ikkje køyrer sjølv eller sit på med andre er alternativet å ta buss: Haukeliekspressen går mellom Oslo og Odda/Haugesund. Frå Åmot er det lokalbuss til Rauland. Dei som køyrer eller vil sitte på kan gjerne gje melding om det saman med påmeldinga, så kan vi prøve å setje dei i kontakt med kvarandre.Førebels seminartimeplan:


Torsdag:
Fredag:


FRUKOST
FRUKOST

900
Opning


930-1045
Gjermund Kolltveit

(inkl 30 min diskusjon)
Fiona Talkington

(inkl 30 min diskusjon)

1100-1215
Mats Johansson

(inkl 30 min diskusjon)
Panel + Avslutting


LUNSJ
LUNSJ

1330-1445
Mats Nilsson

(inkl 30 min diskusjon)


1530-1730
ÅrsmøteMIDDAGDelta på festivalen sitt kveldsprogram

Med atterhald om endringar!

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff