Nytt tidsskrift!

Musikk og tradisjon er den nye tittelen på det som inntil i fjor
het Norsk folkemusikklags skrift. Det ble første gang utgitt i
1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer. Dette nummeret
fortsetter dermed som det 24. i rekken. (20.12.10)

Musikk og tradisjon er den nye tittelen på det som inntil i fjor
het Norsk folkemusikklags skrift. Det ble første gang utgitt i
1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer. Dette nummeret
fortsetter dermed som det 24. i rekken. Eier er fortsatt Norsk
folkemusikklag, den norske avdelingen av ICTM, International
Council for Traditional Music. Som før vil vi presentere
forskningsbredden på området som ICTM dekker, det vil si
tradisjonell musikk og dans i vid betydning. Årets nummer
inneholder artikler om nåtidig folkemusikk (samspill og
fornying, folkemusikkleiren Ethno), historiske temaer
(musikkbevillinger på 1700-tallet; reinlenderens tidligste tid i
Norge, Moraharpens opprinnelse) og rytmeforskning
(musikalsk metrum). Bokanmeldelser, konferanserapporter og
sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver og
doktoravhandlinger er også med.

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff