Støtte
Stiftinga for folkemusikk og folkedans støtter årsskriftet «Musikk og tradisjon» og driften av Norsk folkemusikklag www.folkemusikkogfolkedans.no

[LES MEIR]


Sjekk at din email adresse er korrekt registrert hos Novus
OBS! Vi vil gjerne nå deg: Sjekk at din email adresse er korrekt registrert hos Novus: novus@novus.no Vennlig hilsen styret i Norsk folkemusikklag

[LES MEIR]


Program Norsk Folkemusikklags seminar 2016
«Det dansar så lett gjennom lunden….» Balladene – musikken – melodiene

[LES MEIR]


Hardingfeledekoren
Ein presentasjon om den rike og varierte dekortradisjonen innan hardingfelemakeriet

[LES MEIR]


Program Norsk Folkemusikklags seminar 2015

[LES MEIR]


Norsk folkemusikklags seminar på Fagernes 22.-23. april 2015
Norske klimpreinstrument i fortid og framtid

[LES MEIR]


Seminar og årsmøte 22.-23. april 2015

[LES MEIR]


Nytt nummer av Musikk og tradisjon!
2014-utgåva av Musikk og tradisjon er klar! (15.12.14)

[LES MEIR]


Ny redaktør!
Sveinung Søyland Moen overtar som redaktør for Musikk og tradisjon.

[LES MEIR]


2014, Voss
Norsk folkemusikklags seminar 2014: Teknologi i fokus, 9.-10. april 2014, Ole Bull Akademiet, Voss

[LES MEIR]


Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff